Almanak

1760 e.kr.

Kroppedal Museum, Høje-Taastrup Kommune

En almanak er en kalender, som indeholder en fortegnelse over årets dage og optegnelser af astronomiske forhold. Den kan også have små artikler om væsentlige emner, og litterære fortællinger. Vi ved, at der er blevet skrevet almanakker i Danmark siden 1549. Det år bad kongen en professor på Københavns Universitet om at udarbejde en almanak for Danmark. Men de første almanakker blev måske allerede udgivet i slutningen af 1400-tallet.

I begyndelsen af 1600-tallet blev almanakkerne meget populærere bandt bønderne, og det årlige oplag var på mere end 50.000 eksemplarer. Det skyldtes primært almanakkernes sider med astrologiske forudsigelser om alt fra krige til høstens udfald. Disse astrologiske forudsigelser fik et omfang, så Christian 4. følte sig nødsaget til at udstede en kongelig forordning mod at ” trykke almanakker indeholdende ubegrundede spådomme.”