Askebæger

1979 e.kr.

Galgebakken, Albertslund

28. december 1978. En snestorm raser, og Danmark bliver begravet i sne. Da tøvejret sætter ind i februar 1979, begynder det samtidigt at dryppe ned fra tage og lofter i mange af Galgebakkens boliger. Der er noget galt med byggeriet, der stod færdigt i 1974. Udbedringen af skaderne vil beløbe sig til 25 mio. kr. Udlejeren Vridsløselille Andelsboligselskab vil lade beboerne betale ekstraudgifterne med en huslejestigning. Beboernes modsvar er at tage et middel i brug, de allerede har erfaring med: Protest gennem boykot. I 1976 boykotter et flertal af beboere en huslejestigning. De betaler bare den gamle husleje i mere end to år.

På et beboermøde den 18. april 1979 blev det enstemmigt vedtaget, at sige nej til en ny huslejestigning på 5 pct. For at støtte aktionen bestiller beboere askebægeret af keramikeren Klavs Encke. Overskuddet fra salget går til at støtte aktionerne. Samme type askebæger bliver solgt af Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) med titlen ”Støt Land og Folk”, kommunisternes avis.