Embedsbog

1807 e.kr.

Taastrup, Høje-Taastrup Kommune

Embedsbogen blev brugt af områdets ledende præst, provsten, og senere i 1800-tallet af skolekommissionen, der førte tilsyn med skolen. Bogen blev brugt fra 1807 til 1886, og her blev skrevet, hvad der foregik på skolen. Hvad var godt, og hvad var skidt?

Man kan i bogen bl.a. læse om en konflikt mellem skolekommissionen og en lærer, der hed Gotschalk. I 1828 var gymnastiskundervisning blevet obligatorisk. Men Gotschalk anede ikke, hvordan man lavede gymnastik, og underviste ikke børnene i det. I 5 år var der skænderier om gymnastikken, før en ung lærer blev ansat til den del af undervisningen.

Skolen i Taastrup-Valby blev grundlagt i anden halvdel af 1700-tallet. Den første lærer, der kom med en uddannelse fra et seminarium, hed Anders Larsen, og blev ansat i 1810. I Taastrup siger man, at det er året, hvor det moderne skolevæsen begyndte. Byen voksede op gennem 1800-tallet, og der kom mange nye børn til. Den gamle skole blev for lille og for gammeldags, og den nye moderne skole, Borgerskolen, åbnede i 1901 og ligger stadig på Skolevej 1.