Herstedvester byhorn

1704 e.kr.

Herstedvester, Albertslund Kommune

Herstedvester nævnes første gang på skrift i 1248, men er sikket endnu ældre. I 1600-tallet var der 13 gårde i landsbyen, og på hver boede en familie med tyende. De levede af og med jorden og dyrene, og hver uge og årstid havde sine opgaver. Landsbyen var et fællesskab, hvor man tog de store beslutninger om f.eks. såning og høst sammen. Det skete på bylavet, der bestod af alle landsbyens gårdejere.

I spidsen for bylavet var oldermanden, der også opbevarede hornet. Jobbet som oldermand gik på skift mellem gårdejerne hvert år. Derfor kan man se mange forskellige initialer i hornet.

Indtil 1683 kunne man bare bimle med kirkeklokkerne, hvis det var nødvendigt at samle folk. Men det blev forbudt, og i stedet skulle landsbyen anskaffe sig et horn (oftest fra en ko). Når man blæser i det kan det høres langt væk, og så kom folk, for ellers skulle de betale en bøde. Hornet blev også brugt til at alarmere landsbyen, hvis der opstod brand.

Oldermandens opgaver blev i slutningen af 1700-tallet overtaget af Sognefogeden, men Herstedvesterhornet blev brugt helt op i 1900-tallet. Nok mest som et symbol på landsbyens fællesskab.