Musikinstrumenter

1971 e.kr.

Børnehuset Egelunden, Albertslund Kommune

Egelunden modtog de første børn i marts 1971. Institutionen var indtil 1976 selvejende under De Frie Børnehaver, og derefter kommunal.

Det moderne Albertslund blev til i 1960’erne og 70’erne. Bygget op på bare marker omkring værdierne i ”Albertslundmodellen”; medborgerdemokrati, børn, kultur og miljø. Det var nyt og progressivt. Sådan var det også med pædagogikken. I 1970’erne gik man op i at være antiautoritære og satte barnet i centrum. Børnehuset motto var: ”Vi kan jo prøve det!”

I Egelunden var man vild med teater og musik. Der var også fokus på årets gang, udeliv og god mad til frokost. Børnehavens åbningstider var i begyndelsen fra 6 til 18. Det fortæller om et samfund, hvor både mor og far var blevet udearbejdende. For det krævede 2 indkomster at få livet som moderne familie og forbrugere til at fungere.

Institutionen blev revet ned i 2009, hvor bygningerne trængte til renovering, og i 2010 indviede man det nye nulenergihus. Der har gået 789 albertslundbørn i Egelunden i perioden 1971-2009, og man siger, at den gode ånd fra den gamle institution heldigvis er flyttet med over i den nye.