Skolehøjtaler

1971 e.kr.

Rønnevangsskolen, Høje-Taastrup Kommune

Rønnevangsskolen med 3 spor og kapacitet til 1000 elever, blev indviet i 1971. Den var ventet med længsel. Der manglede skoler til de mange nye børn, der var flyttet til forstaden med deres forældre. De orange højtalere sad i alle undervisningslokaler. En tidligere elev, Jonna Meyer (f. 1968) fortæller: ”Jeps det gamle højtaleranlæg. Der blev vi kaldt til tandlægen eller sundhedsplejersken. Eller kontoret kunne kalde på en, hvis der var telefon.”

Skolen blev lukket i 2011, hvor der kun var 368 elever, og blev altså præcis 40 år. Planen var at bygge skolen om til et plejecenter, hvilket fortæller en historie om de demografiske forandringer, der sker i forstæderne. Der bliver færre unge og flere ældre. Det viste sig imidlertid, at bygningen indeholdt både PCB og skimmelsvamp, og den blev derfor revet ned. I årene 2012-14 opførte man i stedet Birkehøj Plejecenter; et moderne plejehjem med plads til 63 beboere.