Skudsmålsbog

1886 e.kr.

Sengeløse, Høje-Taastrup Kommune

Skudsmålsbogen har tilhørt Jens Peter Theodor Nielsen. Født 1. august 1871 i Smørumovre ved Ballerup. Jens Peter flyttede væk fra sin familie, da han var 14 år og netop konfirmeret. Det var meget normalt, for så kunne man ikke forvente at blive forsørget af sine forældre længere.

Jens Peters skudsmålsbog dækker knap 6 år. I den periode arbejdede han på fem forskellige gårde i Vridsløsemagle, Sengeløse, Smørumovre og Smørum. Skudsmålsbogen gav man til den arbejdsgiver på landet eller i byen, der ville ansatte én. På den måde kunne øvrigheden kontrollere tyendet. Gårdejeren var som en streng far, der bestemte alt over sin familie og de ansatte. For de ansatte var der ingen bestemmelser omkring løn, arbejdstid, typer af opgaver og den slags. De arbejdede bare og fandt sig i det meste.

I skudsmålsbogen kan man se, at Jens Peder har arbejdet på Kroppedal hos gårdejer Ole Jensen i 1892. Der står: ”Jens Peder Neilsen (!) har tjent mig fra 1ste Mai 1892 til 1ste November same Aar. Vridsløsemagle den 1 November 1892. Ole Jensen.”

I 1890 blev der afholdt folketælling. Det år bestod husstanden på Kroppedal af 16 personer. Ole Jensen og hustruen Karen, deres 2 børn (de fik i alt 5), svigermor, en ældre barnepige som boede fast, en medhjælper og 9 tyende.