Spillebrikker af glas

260 e.kr.

Brøndsager, Høje-Taastrup Kommune

Spillebrikkerne er lavet af glas, og stammer oprindelig fra Romerriget. De blev fundet i en ung mands grav. Han var 15 år da han døde, og tilhørte samfundets absolutte elite. Udover spillebrikkerne havde han en tung guldring, to romerske glas og fornem keramik med sig i graven. Et helt svin og stykker fra både okse og lam, udgjorde hans madpakke til rejsen til dødsriget. Vi ved ikke, hvorfor den unge mand er død, men hans betydning for lokal samfundet, kan der ikke være tvivl om.

I de første 400 år efter Kristi fødsel var Vestegnen kraftigt påvirket af det mægtige romerske imperium mod syd. Romerske luksusvarer prægede elitens liv og død. På egnen er fundet en række høvdingegrave, der alle indeholdt luksusgenstande, som har været med til at symbolisere den afdødes sociale status. Romerske glas og smykker er fundet i alle disse grave.